น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์

ศูนย์ฯ พืชสวนชุมพร
แนะนำการผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ ระดับครัวเรือน

         มะพร้าว เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญชนิดหนึ่ง ที่มีความผูกพัน กับวิถีชีวิตคนไทยมานานแล้ว โดยเฉพาะในภาคใต้ สถานการณ์การผลิตมะพร้าว จากคำบอกเล่าของคุณจุลพันธุ์ เพชรพิรุณ นักวิชาการเกษตร 8ว ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ทำให้ทราบว่า ปัจจุบันมะพร้าว แม้จะไม่ใช่พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ
ในการสร้างรายได้ให้ประเทศ แต่ก็เป็นพืชที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนไทย และแม้แต่ประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชีย ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกมะพร้าว
ประมาณ 2 ล้านไร่ และมีแนวโน้มที่จะลดลง เคยมีการศึกษา และพบว่าคนไทยบริโภคมะพร้าวคิดเป็นมูลค่าปีละ เกือบ 8,000 ล้านบาท และมีโอกาสเพิ่มสูงขึ้น
ตามจำนวนประชากร ถ้าพื้นที่ปลูกมะพร้าวลดลง การนำเข้ามะพร้าวจากต่างประเทศ เพื่อการบริโภค และใช้ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องต่าง ๆ เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยง
ไม่ได้ ปัจจุบันเกษตรกรและแรงงาน จำนวนมากก็มีรายได้ที่ผูกพันกับมะพร้าว โดยทางตรงและทางอ้อม

          ประโยชน์จากมะพร้าว มะพร้าวเป็นพืชที่ใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วนของต้น นอกจากใช้กะทิเป็นส่วนประกอบของอาหารคาว หวาน ของไทย
มาแต่โบราณแล้ว มะพร้าวยังได้ถูกนำไปผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มากมาย ที่คุ้นเคยกัน เช่น ส่วนที่ได้มาจากจั่นมะพร้าว ได้แก่ น้ำตาลสด น้ำตาลมะพร้าว
ส่วนที่มาจากใบได้แก่ ไม้กวาด และตะกร้า กระจาดก้านมะพร้าว ส่วนที่มาจากต้นได้แก่ ไม้มะพร้าวที่ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์ หรือทำโครงสร้างบ้าน
และส่วนที่ได้จากผล ได้แก่ กะทิกล่อง ท๊อฟฟี่กะทิสด น้ำมะพร้าวอ่อน วุ้นจากน้ำพร้าว และ น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์    

 


น้ำมันมะพร้าวบริสุทธ์เป็นอย่างไร
          น้ำมันมะพร้าวบริสุทธ์ ผลิตได้จากกระบวนการหมักกะทิ และการบีบมะพร้าวขูดที่ตากหรืออบให้ความชื้นลดลงแล้วบีบด้วยเครื่อง
น้ำมันที่ได้จาก 2 กรรมวิธี จะนำไปกรองและระเหยน้ำอีกครั้ง การผลิตจะไม่ผ่านความร้อนสูง ( ไม่เกิน 65 องศาเซลเซียส ) และไม่ผ่านกระบวนการทางเคมี
น้ำมันบริสุทธิ์จะใสเหมือนน้ำ ไม่มีสี อาจมีกลิ่นมะพร้าวอ่อนๆ ส่วนน้ำมันมะพร้าว ที่เราคุ้นเคย ชาวบ้านจะผลิตน้ำมันมะพร้าวโดยการเคี่ยวซึ่งจะใช้ความร้อนสูง
เวลานานกว่าจะได้น้ำมันมาใช้ และในการผลิตน้ำมันมะพร้าว เชิงอุตสาหกรรม ได้จากการนำมะพร้าวตากแห้ง ซึ่งบางครั้งมีเชื้อราปะปนไปบ้าง
และผ่านกระบวนการทางเคมี เช่นการฟอกสี และการกำจัดกลิ่น เพื่อให้ได้น้ำมันใส ปราศจากกลิ่น

          แต่น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ ไม่ผ่านความร้อนและกระบวนการทางเคมี ทำให้น้ำมันอุดมไปด้วย วิตามินอี ชนิดดี จึงมีการนำไปใช้กับผมและผิวโดยตรง
เช่น ใช้ชโลมหมักผมก่อนสระ ใช้นวดแทนเบบี้ออยล์ ช่วยลดผื่นคันในเด็ก ตลอดจนนำไปใช้เป็นส่วนผสมของเครื่องสำอาง เช่น แชมพู สบู่ ครีมโลชั่น
และน้ำมันนวดสปา เป็นต้น

 

 

 

ศูนย์วิจัยพืชสมุนไพร แนะนำการผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์
          คุณวิไลวรรณ ทวิชศรี ( 08-9470-0080 ) นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร กล่าวว่า ศูนย์วิจัยฯชุมพรได้สนับสนุน
การใช้ประโยชน์จากมะพร้าวควบคู่กับการอนุรักษ์พันธุกรรมมะพร้าว โดยได้ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์
ิิ์และการนำไปใช้ประโยชน์ จะทำการเปิดการฝึกอบรมให้ แก่กลุ่มเกษตรกรเป็นระยะ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตมะพร้าวให้สูงขึ้น
เกษตรกรชาวสวนมะพร้าวอยู่ได้อย่างยั่งยืน และร่วมอนุรักษ์พันธุกรรมมะพร้าวไทยด้วย ผู้สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร
โทร 077-536073

          สำหรับอุปกรณ์ ขั้นตอนการทำน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ คำแนะนำในการผลิต รวมทั้งประโยชน์ และวิธีการใช้น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์
คุณวิไลวรรณ ทริชศรี ได้ให้ข้อมูล ดังนี้

 

อุปกรณ์ที่ใช้
1. ตาชั่ง
2. เหยือกน้ำพลาสติก มีขีดบอกระดับน้ำใช้ตวงน้ำ
3. โถพลาสติก หรือโถแก้วใส
4. ผ้าขาวบาง 2 ผืน ใช้กรองกะทิและน้ำมัน
5. กระบวย / ทัพพี หรับตักน้ำมัน
6. กะละมังสำหรับคั้นกะทิ
7. หม้อเคลือบสำหรับระเหยน้ำออกจากน้ำมัน
8. เตาแก๊สปิกนิค
9. ตู้เย็น หรือ ถังน้ำแข็ง
10. ขวดบรรจุน้ำมันเพื่อจำหน่าย


ขั้นตอนการทำน้ำมันบริสุทธิ์

1. คั้นกะทิ โดยผสมน้ำต่อมะพร้าวขูด ในอัตรา 1: 1
2. นำน้ำกะทิที่ได้ ใส่ในตู้เย็น หรือช่องทำน้ำแข็ง หรือแช่ในถังน้ำแข็ง เพื่อให้กะทิแยกชั้นชัดเจน
3. แยกเอาชั้นครีมชั้นบนของกะทิ มาใส่โถหมัก
4. ปิดโถด้วยผ้าขาวสะอาด ตั้งไว้ 36 – 48 ชั่วโมง ในที่สะอาด อากาศโปร่ง จะสังเกตเห็นชั้นน้ำมัน เมื่อครบ 24 ชั่วโมง
    ตั้งไว้จนน้ำมันแยกชั้นสมบูรณ์
5. ตักน้ำมันออกมากรองด้วยผ้าขาวบางที่พับไว้หลายชั้น
6. ไล่น้ำออกไปจากน้ำมันที่กรองได้ ด้วยหม้อต้ม 2 ชั้น สังเกตว่าไม่มีฟองปุดขึ้นมาแล้ว จึงได้ใช้
7. ตั้งทิ้งไว้อีก 1 สัปดาห์ เพื่อให้น้ำมันใสและตะกอนต่าง ๆ จะตกไปที่ก้นภาชนะ
8. บรรจุขวด จำหน่ายปลีกและส่ง
คำแนะนำในการผลิต

1. ผ่ามะพร้าวแล้ว ล้างน้ำให้สะอาด ก่อนนำมาขูด
2. ไม่ใช้มะพร้าวงอกและมะพร้าวที่มีตาชื้นแฉะเพราะหากมีจุลินทรีย์ปะปน จะได้น้ำมันที่มีกลิ่นแรง ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด
3. มะพร้าวขูดต้องนำมาคั้นกะทิทันที ไม่ทิ้งไว้หรือแช่ตู้เย็น เพราะหากมีปนเปื้อนของจุลินทรีย์ทำให้ไม่เกิดการแยกชั้นน้ำมัน
4. หากคั้นกะทิด้วยมือ ควรคั้นนาน ๆ เพื่อให้ได้กะทิที่มีความมันมาก
5. ควรใช้ภาชนะพลาสติกใสเป็นโถหมัก เพื่อสังเกตการแยกชั้นน้ำมันได้ง่าย
6. ไม่ตั้งโถหมักในห้องครัวเพราะจะมีเชื้อราขึ้นที่ผิวกะทิ
ประโยชน์และวิธีใช้น้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์
1. ถนอมรักษาให้เส้นผมดกดำ เป็นเงางาม ช่วยขจัดรังแคและเชื้อรา รักษาอาการผมร่วงวิธีการใช้ ชโลมผมด้วยน้ำมัน นวดคลึงศีรษะ แล้วใช้ผ้าชุบน้ำอุ่นโพกศีรษะไว้ 30 นาที ก่อนสระผม

2. ปกป้องผิวจากแสงแดดให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวหนัง ลดริ้วรอยฝ้า กระ จุดด่างดำบนใบหน้า

วิธีการใช้ ทาน้ำมันและนวดก่อนออกไปกลางแจ้ง หรือก่อนลงว่ายน้ำ หรืออาบแดด

3. บำรุงผิวหน้า ปรับสภาพผิวให้นุ่มนวล เต่งตึง มีสุขภาพดี ลดการเกิดสิว และการสะสมของสารเคมีบนใบหน้า

วิธีการใช้ ใช้สำลีชุบน้ำมันแล้วเช็ดทำความสะอาด และใช้ทา นวดผิวหน้าหลังอาบน้ำเช้าและก่อนนอน

4. ลดอาการผื่นแพ้ แสบคันตามผิวหนังและรักษาเท้าเปื่อยเนื่องจากเชื้อราและแบคทีเรีย

วิธีการใช้ ทาบริเวณผิวหนังที่บาดเจ็บ อักเสบและแสบคันจากการติดเชื้อ

5. ปรับสภาพผิวหนังด้าน และส้นเท้าแตก

วิธีการใช้ ทาน้ำมันมะพร้าวและนวดคลึงบริเวณส้นเท้า ก่อนนอน จะทำให้ฝ่าเท้านุ่มนวล

6. กระตุ้นการทำงานของระบบประสาท รักษากระดูกกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อที่บาดเจ็บ

วิธีการใช้ ใช้นวดตัว เพื่อผ่อนคลาย และบำรุงผิวพรรณ

 
 

 
 

 

วสันต์ สุขสุวรรณ สนับสนุนข้อมูล/ภาพข่าว
Advertisements

เกี่ยวกับ usnee

ครูน้ำผุดค่ะ
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s