ปริมาณเวกเตอร์และสเกลาร์

Advertisements
โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ข้อสอบ

http://www.obeclms.com/3/4/preTransport.swf

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

การสืบพันธุ์ของพืชดอก

http://www.kr.ac.th/wai/show.php?id=136

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ภาพหัวใจ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B9%8C:Diagram_of_the_human_heart_(cropped).svg

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ข้อทดสอบระบบร่างกาย

http://www.thaigoodview.com/library/sema/sukhothai/lamphu_s/bodysystem/test.html

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

การทดลองวิทยาศาสตร์

http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_list.php?mul_category_id=3000

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

ชีววิทยาม.4

http://202.143.144.82/computor/entrance/pdf/Biology_m4.pdf

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น